Услуги

Държим на обстойна и изчерпателна консултация, която дава възможност на релацията лекар-пациент да бъде рамкирана от оптимален индивидуален план за всеки пациент по отношение на време, дългосрочна здравна прогноза и грижа, както и съставяне на индивидуален финансов план.

Разполагаме със собствена зъботехническа лаборатория, което осигурява бързина, качество и индивидуален подход при решаването на ортопедични проблеми и такива, свързани с естетичното възстановяване.

Ние държим на качеството, което е гарантирано от висок професионализъм и дългогодишен опит, модерна техника и инвестиции в нови технологии.

Надяваме се на нашия сайт да получите професионален отговор на всички въпроси, които бихте желали да ни зададете.