Фиксирани апарати – брекети

Брекетите представляват малки метални или естетични пластинки, които се залепват със специално лепило върху всеки зъб на определено място. Те имат ретенционна част, с която брекета да се залепи по-стабилно за зъба и хоризонтален слот- улей, с определена ширина и под различен ъгъл за всеки зъб. Това е особено важно, защото той определя позицията на зъба в костта в трите равнини.

В улея на брекета се поставя дъга, която обединява всички зъби.

Тя е фабрично изработена с идеална форма, по която да се подредят зъбите. Дъгите са високотехнологични, разработени така, че в условията на устната кухина да са най-ефективни. В началото са кръгли, еластични и тънки. Имат за цел да нивелират зъбите. Създават леки сили и комфорт на пациента. Постепенно се заменят с по-твъди и четвъртити, които да изпълнят улея на брекета и да доведат в края на лечението до реализирането на прескрипцията на идеалната дъга.

Брекетите можем да ги разделим на няколко вида:

 • вестибуларни - разположени по външната повърхност на зъба

  Вестибуларните от своя страна са метални и естетични. Металните брекети са с различен дизайн и са подходящи за всички случаи и възрасти, малки са, добре се почистват, имат по-малко триене и по-малък риск от отлепване. Работим със системите Alexander, Damon, Orthos. Естетичните брекети са по-невидими. Вижда се само дъгата. Те са малко по-големи като размер от металните, за да компенсират здравината. Използваме Inspire Ice- засега най-невидимите брекети с хамелеонов ефект- прозрачни са и придобиват цвета на зъба. Не променят цвета си през целия ход на лечението.

 • лингвални - по вътрешната повърхност

 • Лингвалните брекети се разполагат по вътрешната част на зъбите и не се виждат. Могат да са дву- и триизмерни. Лечението с тях може да се раздели на две групи:

  • на социалната шестица
   Социалната шестица са предните фронтални зъби - от кучешки до кучешки в горна и /или долна челюст. Често само при тях има малки ротации, наклон, разстояния или рецидив след завършено ортодонтско лечение. Тогава се поставят брекети само на тези зъби. Може и поотделно на всяка челюст. Лечението е бързо и лесно.
  • на цялото съзъбие
   Лечението на цялата челюст е по-комплексно. В сравнение с вестибуларните (външните) брекети те имат по-ограничени индикации. Не могат да се използват при къси клинични корони, тежки пародонтални проблеми, тежка кръстосана захапка.
 • Използваме двуизмерните лингвални на Forestadent, а триизмерните са STB на Ormco.

  Лингвалните брекети са малки и не пречат на езика при говор и дъвчене. Адаптацията е в първите 4-5 дни от поставянето им. В този период се изграждат и формират навици за хранене, дъвчене, говорене, миене на зъбите. При добри инструкции и спазването им от страна на пациента, дискомфорта се коригира за около една седмица.

 

Категория: ортодонтия