Какво представляват зъбните импланти?

Първите опити датират предиеди повече от две хиляди години, когато богатите египтяни опитали да заместят липсващите си зъби със зъби от роби. Две хилядолетия по-късно хората продължават да търсят начин за безопасно, постоянно и естествено заместване на липсващи зъби.

През 1950 г, д-р Пер Ингван Бранемарк, шведски ортопед-хирург, открива, че когато материалът титаний се имплантира в кост, двете субстанции се съединяват сигурно и безопасно. От това революционно откритие, познато като “остеоинтеграция”, се развива концепцията за денталните импланти – дълготрайно решение на вековния проблем за заместване на липсващи зъби.

Днес, след 60 години изследване и повече от 20 години успешно поставяне на импланти, те са най-добрият избор за заместване на липсващи зъби. Само в САЩ, оралните и лицево-челюстните хирурзи поставят повече от 500,000 дентални импланта всяка година и този брой показва колко пациенти знаят за ползите от този дълготраен заместващ вариант.

Дентални импланти – Какво представляват и как работят?

Денталните импланти се използват като основа за един зъб, няколко зъба или цяла зъбна редица. Както придружаващата илюстрация показва, типичният дентален имплант, за заместване на единичен зъб, се състои от три части, всяка изпълнява специфична роля в процеса. Самият имплант, изработен от технически чист титан, се поставя от стоматолога в челюстта. След два до шест месеца имплантът се свързва здраво с челюстната кост, за да формира неподвижна (здрава) основа, върху която двата други компонента (надстройка или "пънче" и коронката) може да се поставят. "Пънчето" се завинтва за импланта, който стои под венеца. То формира платформа за коронката, която се изработва в зъботехническа лаборатория, след снемане на прецизен отпечатък, и поставя върху пънчето. Короната не се поставя докато имплантът и костта не се остеоинтегрират.

Има някои случаи обаче, при специални условия, където от естетични съображения, могат да се поставят временни импланти и временни корони, докато завърши процеса на остеоинтеграция. Вашият хирург може да Ви обясни дали тази процедура е подходяща за Вас.

Ако липсват няколко зъба в една и съща област или цяла зъбна редица, може да поставят два или повече имплант и, за да се осигури основа за фиксирана или снемамема протеза. Тези протезни основи от импланти, формират стабилна, неподвижна връзка, която позволява на пациента да говори ясно, да се храни с удоволствие и да се усмихва свободно, както ако би имал естествени зъби.

Видео материали
Анимация представяща операция по поставяне на зъбни импланти
Категория: имплантология