Грижи за Вашите импланти

Денталните импланти изискват периодични профилактични процедури и регулярни посещения при вашият стоматолог. Както е важна професионалната грижа, така е важна и Вашата лична грижа за тях. 

От основно значение е практикуването на лична орална хигиена, съгласно инструкциите на Вашият стоматолог. Пънчетата под протезите, изкуствените зъби и венеца трябва да се подържат чисти. Личните грижи, като специални четки и конци за зъби, ще Ви помогнат да се справите с това. Специални инструкции може да получите от личния си лекар.

Пушенето, прекомерната употреба на алкохол, както и дъвченето на твърди храни като лед, твърди бонбони и др., могат да доведат до увреждане на имплантите.

Въпреки че няма 100% гаранция, със внимателно планиране от страна на Вашият хирург за Вашата операция, правилна изработка и добра лична хигиена, Вие можете да очаквате дългогодишна употреба на поставените импланти. Факт е, че в литературата има сведения, че повечето импланти поставени преди 20 или повече години все още функционират нормално и безпроблемно.

 

Категория: имплантология