Няма да подценявам читателите с мисълта на Чехов за красотата, но за нас всяко нещо, излязло от ръцете ни, трябва да е красиво. Естетичното възстановяване в България се покрива със специалността ортопедична стоматология, затова се чувстваме длъжни да...
Фасетите са малки „люспи” от естетичен материал, които се залепват на предната повърхност на фронталните зъби, която предварително е изпилена. Осигуряват много добра естетика при минимално отнемане на твърди зъбни тъкани. С тях могат да се коригират до известна степен малки дефекти във ф...
Корони – цялостно покритие на предварително изпилен зъб, при което се отнема повече зъбна тъкан, отколкото при фасетите. Изпиляването на зъбите може да е прагово и безпрагово (тангенциално). Короните се изработват от метал и керамика, както и комбинация от двата материала (металокерамика). Кор...
Поставят се когато липсват 1 или повече зъби в дъвкателната редица, като условието е мястото на липсващите зъби да е ограничено от двете си страни от налични такива, на които да „стъпи” мостовата конструкция. Има определени правила и ограничения, с които лекарят и пациентът трябва да се...
Голяма група ортопедични възстановявания, които се прилагат в случаите на липсващи зъби, при които няма възможност за използването на мостови конструкции или импланти. Когато липсват всички зъби, протезите се наричат тотални. Те се изработват предимно от пластмаса. В случаите на запазени естествени...
Обтурации В голяма част от случаите дефектите на твърдите зъбни тъкани, последица от зъбен кариес, фрактури, несъвършено изграждане, оцветявания и др., се възстановяват директно в устната кухина с различни съвременни, пластични материали (композити, фотополимери), които са с изключителна здравина и...