Кога се налага ендодонтско лечение?

Пулпата може да бъде инфектирана от дълбок кариес. Симптомите са: Потъмняване на зъба, болка или подуване. В такъв случай трябва веднага да потърсите зъболекарска помощ. Ендодонтско лечение често се налага и когато зъбът е счупен от травма, което налага своевременна намеса на стоматолог.
Своевременната намеса на стоматолог увеличава шансовете за успешно провеждане на кореновото (ендодонтско) лечение. Много често някои умъртвени зъби се нуждаят от повторна терапия-релечение. Тези зъби са обикновено счупени, потъмнели. Понякога пациентът чувства по-силни или по-слаби болки при дъвчене с въпросния зъб, но процесът можа да протича и без изявени симптоми, затова при профилактичните прегледи се назначавт контролни рентгенови снимки на всички девитализирани зъби. Много зъби могат да бъдат с увредена пулпа и без видими признаци на увреждане. Често само рентгеновата снимка може да покаже нуждата от лечение или релечение. Ето защо контролните прегледи на всеки 6 месеца са изключително важни. Нашата практика показва, че от релечение се нуждаят 90% от ендодонтски лекуваните зъби. Това става в случаите, когато каналите са запълнени с обикновена паста, без да бъдат кондензирани с материала Gutta Percha.

Видео материали
Анатомия на ендодонта
Категория: ендодонтия