Услуги

Държим на обстойна и изчерпателна консултация, която дава възможност на релацията лекар-пациент да бъде рамкирана от оптимален индивидуален план за всеки пациент по отношение на време, дългосрочна здравна прогноза и грижа, както и съставяне на индивидуален финансов план.

Разполагаме със собствена зъботехническа лаборатория, което осигурява бързина, качество и индивидуален подход при решаването на ортопедични проблеми и такива, свързани с естетичното възстановяване.

Ние държим на качеството, което е гарантирано от висок професионализъм и дългогодишен опит, модерна техника и инвестиции в нови технологии.

Надяваме се на нашия сайт да получите професионален отговор на всички въпроси, които бихте желали да ни зададете.

Имплантатите позволяват да се възстанови дъвкателната способност на пациенти, които са загубили голяма част от естествените си зъби. Много удачно е поставянето на имплантат в случаите, когато има един единствен липсващ зъб, тъй като това позволява да...
Предлагаме Ви и друго определение – осъзната необходимост. Естетиката е важна, усмивката е самочувствие, правилната захапка е здраве. Всички искаме бели и изправени, добре подредени зъби, перфекна усмивка. Кривите и неправилно подредени зъби не...
Няма да подценявам читателите с мисълта на Чехов за красотата, но за нас всяко нещо, излязло от ръцете ни, трябва да е красиво. Естетичното възстановяване в България се покрива със специалността ортопедична стоматология, затова се чувстваме длъжни да...
Според нас, тя е като класическата музика и класическата литература. Много се говори за нея, но малко се потреблява. Убедени сме, че тайните за здравето ни се крият преди всичко в профилактиката.
Ендодонтското лечение, наричано често от пациентите „кореново лечение“, е лечение на зъбната пулпа. Зъбната пулпа е тъкан (съставена от нерви, кръвоносни съдове и други тъкани) разположена вътре в зъба. Нейната функция е свързана с растеж...
 Дентален център „д-р Кънев” въведе в своята практика CAD-CAM системата CEREC 3 AC. Tова е модулна система за автоматизирано проектиране и изготвяне на керамични инлеи, онлеи, коронки, фасети и мостове за предни и задни зъби. ...