д-р Стефан Рангелов

0882 713269

Роден 1987 г. в гр. София, завършва средното си образование в НГДЕК „Константин Кирил-Философ”, профил „Българистика” през 2006 г. Висшето си образование получава в Медицински университет – гр. София, Факултет по дентална медицина през 2012 г.
 
Владее български и английски език.
 
Посещава множество следдипломни теоретични и практически курсове в областта на денталната медицина. Професионалните му интереси са в областите орална хирургия, пародонтология и протетична дентална медицина.