Стоматологична практика д-р Кънев

Стоматологична практика д-р Кънев е създадена през 1992г. от д-р Анатолий Кънев.

В момента в клиниката работи голям екип от високопрофесионални специалисти, практикуващи широк кръг от дентални услуги.

Клиниката е ориентирана в областта на имплантологията, ортодонтията и естетичната стоматология.

В дентален център “Д-р Кънев” организираме консултации с републикански специалисти по лицевочелюстна хирургия и ортодонтия.