Какво представлява пародонтозата?

Пародонтозата, или както в съвременната номенклатура се нарича пародонтит, е процес на разрушаване на структурите на пародонта, вследствие изменение на епитела на венците и заболяване на околозъбните тъкани. Засяга опорно-задържащия апарат на зъбите.

В основата на дистрофичния процес на епитела на венците е заложена реакция на организма, стремяща се да предотврати разпространение на налична остра или хронична инфекция.

Дистрофичните промени водят до загуба на функциите на опорно-задържащия апарат, резорбция на алвеоларната кост, разклащане и загуба на зъби.

Пародонтита е характерно заболяване за възрастните, но все повече млади хора се оплакват от посочените симптомите. Пародонтита е второто най-разпространено стоматологично заболяване след кариеса. Обвързан е и с болести на кръвоносната, ендокринната и нервната система.

www.youtube.com/watch