Керамични корони и фасети

 Дентален център „д-р Кънев” въведе в своята практика CAD-CAM системата CEREC 3 AC. Tова е модулна система за автоматизирано проектиране и изготвяне на керамични инлеи, онлеи, коронки, фасети и мостове за предни и задни зъби. 
 
Така става възможно в рамките на едно посещение на пациента, в течение на час и половина да бъдат изработени естетичните конструкции. Изработването може да се осъществи дори без да се снема отпечатък, с помощта на лазерна 3D камера, която е най-прецизната предлагана до този момент. Камерата използва видима синя светлина LED (излъчващ светлина диод) за заснемане на цифрови изображения.

Изображението на подготвения зъб се превръща в триизмерен обект на екрана на монитора и стоматологът моделира нужната реставрация, старателно оформяйки нейните граници. Точността на изработка на керамичните конструкции е три пъти по-висока, отколкото би могъл да постигне и най-добрият зъботехник.
Системата позволява предварително планиране на формата на коронките и фасетите, съобразени с индивидуалните изисквания на пациентите. Материалите които се използват /керамика и цирконий/ позволяват високо естетично възстановяване на зъбните дефекти. Изрязването на детайлите от фабрично изработен керамичен блок гарантира най-високо качество и здравина, недостижими в зъботехническа лаборатория.
 
Компютърът изчислява обема и информацията се предава в шлайф блока, който с висока точност изготвя коронката, която в последствие се фиксира върху зъба.